ΨΕΠ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενημέρωση: 15-Mar-2013 15:55

 

bottom

 
Η Εντυπωσιακή Μηχανή Αναζήτησης του Δασκάλου
 

 

ΨΕΠ Α' Λυκείου
ΨΕΠ Β' Λυκείου
ΨΕΠ Γ' Λυκείου
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ   ΠΑΣΚΑΛ
Συσκευή   Αλόριθμοι
Λογισμικό   Βασικές Έννοιες
Πολυμέσα   Βασικοι τύποι Δεδομένων
Περιβάλλον Visual Basic  
Εκφράσεις
Ιδιότητες Visual Basic  
Εντολές Εισόδου/Εξόδου
Μεταβλητές Visual Basic   Δομή Διακλάδωσης (Απλή)
Δομή Διακλάδωσης Visual Basic   Δομή Διακλάδωσης (Πολλαπλή)
Αλγόριθμοι   Περιπτωσιακή Δομή
    Επαναληπτική Δομή For..Do
    Επαναληπτική Δομή While..Do
    Επαναληπτική Δομή Repeat..Until
   
Τύποι Δεδομένων Οριζόμενοι από τον Προγραμματιστή
    Συναρτήσεις
    Διαδικασίες
    Πίνακες μιας διάστασης
    Πίνακες δύο διαστάσεων
    Σειριακή Αναζήτηση
   

Ταξινόμηση με την μέθοδο της φυσαλίδας

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
    Ανάλυση Συστημάτων Κεφάλαιο 1,2
    Ανάλυση Συστημάτων Κεφάλαιο 4
top
Χορηγοί !